Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Fruit production

Zpracovna ovoce

V návaznosti na ovocnářské tradice byla v 80. letech řešena lisovna ovoce a výroba ovocných koncentrátů za současného jímání aromatických látek. Kapacita zpracovny je max. 10 000 tun ovoce v období od července do prosince. Kvalita všech našich výrobků je sledována vnitropodnikovou laboratoří. Je vypracován systém chemické a mikrobiologické kontroly a hodnocení našich výrobků.
Je zaveden systém HACCP.
 

Vyrábíme:

 

 

 

 

Bližší informace o jednotlivých výrobcích naleznete v části výrobky.

 

Ocenění našich výrobků:

      

 

Vedoucí zpracovny ovoce
Urban Zdeněk
mobil: +420 606 641 857
tel.: +420 383 38 22 26
fax: +420 383 38 22 26
e-mail: urban@zemcheba.cz