Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Zpracování ovoce

V návaznosti na ovocnářské tradice byla v 80. letech řešena lisovna ovoce a  výroba ovocných koncentrátů za současného jímání aromatických látek.

Kapacita provozovny je max. 10 000 tun ovoce v období od července do prosince.
Kvalita našich výrobků je sledována vnitropodnikovou laboratoří.
Je vypracován systém chemické a mikrobiologické kontroly a hodnocení našich výrobků. Je zaveden systém HACCP.

Vyrábíme:

O hodnocení našich výrobků se můžete dočíst na www.vypito.cz

Ocenění našich výrobků:

     

 

Bližší informace o jednotlivých výrobcích naleznete v části výrobky.
 

Vedoucí zpracovny ovoce
Vybíral Luboš
mobil: +420 725 325 911
tel.: +420 383 411 918
e-mail: vybiral@zemcheba.cz