Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Rostlinná výroba

ZEMCHEBA s.r.o. obhospodařuje celkem 1 600 ha orné půdy a 350 ha luk a pastvin osbluhuje společnost SKOTCHEBA, s.r.o.
Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, řepky ozimé a kukuřice na siláž.

 

Roční produkce představuje výrobu

oves nahý

1 000 t
osiva pšenice  100 t
krmné pšenice  3 000 t
krmného ječmene  50 t
osiva ječmene  50 t
kukuřice na siláž  1200 t
řepky ozimé  900 t
osivo - hořčice 10 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud by vás zajímaly další informace o středisku rostlinné výroby, kontaktujte hlavního agronoma.

 

Hlavní agronom
Horák Roman
mobil: +420 606 641 859
tel.: +420 383 390 381
e-mail: bavorov@zemcheba.cz nebo horak@zemcheba.cz