Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Rostlinná výroba

ZEMCHEBA s.r.o. obhospodařuje celkem 1 600 ha orné půdy a 350 ha luk a pastvin.
Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilovin, řepky ozimé a kukuřice na siláž.

 

Roční produkce představuje výrobu

oves nahý

1 200 t
osiva pšenice  100 t
krmné pšenice  3 000 t
sladovnického ječmene  50 t
osiva ječmene  100 t
ječmen ozimý  700 t
řepky ozimé  900 t
osivo - hořčice 8 t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud by vás zajímaly další informace o středisku rostlinné výroby, kontaktujte hlavního agronoma.

 

Hlavní agronom
Horák Roman
mobil: +420 606 641 859
tel.: +420 383 390 381
fax: +420 383 382 212
e-mail: bavorov@zemcheba.cz nebo horak@zemcheba.cz