Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

ZEMCHEBA s.r.o.

Vážené dámy, vážení pánové.

Máme upřímnou radost, že jste si otevřeli internetové stránky ZEMCHEBY, s.r.o., Chelčice. Zemědělství v typické jihočeské krajině v podhůří Šumavy, kouzelné bavorovské kotlině, kráčí ruku v ruce s osídlením této krajiny. Během století byly krajina, stavby rybníků a výsadby ovocných stromů přetvářeny k obrazu svých hospodářů, ale dělo se tak vždy s velkým citem k jihočeské krajině, která vyzařuje rozvahu, zádumčivost, klid a pracovitost lidí, kteří jsou s těmito místy spjati.

ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice je pokračovatelem těchto tradic. Duch sdružování a spolupráce, který se v Chelčicích uchoval, je bezpochyby výrazem obrovské podnikatelské zralosti především v zemědělství, ovocnářství nevyjímaje. Věřím, že tyto internetové stránky napomohou k naší komunikaci, vzájemnému poznání a oboustranně prospěšné spolupráci.
Přeji vše dobré
                                      Jaroslav Muška

 

 

 

 

Aktuálně:

Podniková prodejna Chelčice 106 uzavřena od 3. 5. 2021 - sklad vyprodán, prodejna se otevře se sezónou třešní.

Kontakt na prodejnu: 724 251 717

Prodej jablek, hrušek, moštů, nektarů, pyré a sirupů.

Pro více informací klikněte na odkaz: AKTUÁLNÍ NABÍDKA

 

 

 

 

 

 

ZEMCHEBA s.r.o.
tel.: +420 383 38 22 36,
       +420 383 38 21 77
fax: +420 383 38 22 12
IČO: 25174797
DIČ: CZ25174797
e-mail:info@zemcheba.cz,   muska@zemcheba.cz