Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Spolupráce

ZEMCHEBA spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a vzdělávacími zařízeními. Některé z těchto institucí jsme zde chtěli jmenovat i s odkazy na jejich domovské stránky.

Ovocnářská unie České republiky

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

SEMPRA PRAHA a.s.

Agrární komora ČR

Obec Chelčice

Mikroregion Chelčicko - Lhenický

MAS Rozkvět zahrady jjižních Čech

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně- Zahradnická fakulta v Lednici

Výzkumný ústav zemědělské techniky

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a informací

Výzkumný ústav rostlinné výroby

Výzkumný ústav potravinářský

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Vafo Praha, s.r.o.