Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Kontakty

Ředitel firmy ZEMCHEBA
Muška Jaroslav
mobil: +420 602 461 517
tel.: +420 383 411 910
tel. spojovatelka:+420 383 382 236, +420 383 411 911
e-mail: muska@zemcheba.cz
 
Podniková prodejna Chelčice 106
Kortanová Irena
mobil: + 420 724 251 717
Prodej jablek, moštů, nektarů, pyré a sirupů
 
Hlavní zootechnik
Bláha Karel
mobil: +420 725 757 481
tel.: +420 383 390 386
tel. spojovatelka:+420 383 382 236
e-mail: blaha@zemcheba.cz
 
Hlavní agronom
Horák Roman
mobil: +420 606 641 859
tel.: +420 383 390 381
tel. spojovatelka:+420 383 38 22 36, +420 383 38 21 77
e-mail: bavorov@zemcheba.czhorak@zemcheba.cz
 
Vedoucí střediska sady
Kortan Michal
mobil: +420 606 621 115
tel.: +420 383 411 928
tel. spojovatelka:+420 383 382 236
e-mail:kortan@zemcheba.cz
 
Vedoucí obchodu s ovocem
Šuhájek Oldřich
mobil: +420 606 641 857
e-mail: suhajek@zemcheba.cz
 
sklad Chelčice
Kortanová Irena
mobil: +420 724 251 717

tel. spojovatelka:+420 383 411 927
 
Vedoucí zpracovny ovoce
Vybíral Luboš
mobil: +420 725 325 911
tel.: +420 383 382 226
e-mail:  vybiral@zemcheba.cz
 
Vedoucí výrobny krmných komponentů
Konvička Jaroslav
mobil: +420 724 251 727
tel.: +420 383 411 916
tel. spojovatelka:+420 383 382 236
e-mail: info@zemcheba.cz, konvicka@zemcheba.cz
 
Vedoucí ekonomického útvaru
Bláhová Marie
mobil: +420 606 641 860
tel.: +420 383 382 212
tel. spojovatelka:+420 383 382 236, +420 383 38 21 77
e-mail: blahova@zemcheba.cz
 
Vedoucí chovu ryb
Plevka Vojtěch
mobil: +420 606 785 058
tel.: +420 383 390 316, +420 383 390 381
e-mail: bavorov@zemcheba.cz 
 
Ochrana rostlin - sady
RNDr. Pultar Oldřich
mobil: +420 602 443 118
tel.: +420 383 382 227
e-mail: pultar.biola@zemcheba.cz
 
Vedoucí střediska elektrárna
Ing. Špaček Zdeněk, DiS.
mobil: +420 602 162 055
tel.: +420 383 411 913
tel. spojovatelka:+420 383 382 236
e-mail: spacek@zemcheba.cz
 
Whistleblowing
Šenkýřová Hana
mobil: +420 606 621 114
e-mail: whistleblowing@zemcheba.cz
Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
a. písemně a v listinné podobě předat osobně
b. písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu sídla společnosti ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany, v obálce s nápisem "whistleblowing- neotevírat".
c. elektronicky na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu whistleblowing@zemcheba.cz
d. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín
e. ústně telefonicky na tel: +420 606 621 114
Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro společnost nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost.