Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Domácí velkoplodá

Původ
Pochází z Asie. Při stěhování národů ji slovanské národy přinesly s sebou do Střední Evropy. Pěstuje se řada typů.

Vlastnosti odrůdy
Stromy rostou zpočátku bujně, později středně bujně. Koruny vytvářejí pyramidální, později vysoce kulovité, hustší. Je samosprašná. Plody jsou protáhlé, oválné, k oběma koncům zúžené, středně velké až větší, což závisí na pěstovaném typu, stanovištních podmínkách i ošetřovatelské péči. Slupka je pevná, hladká, fialová až červeně modrá, světle modře ojíněná, někdy místy rzivá, nakyslá až natrpklá. Dužnina je pevná, středně šťavnatá, aromatická, sladce navinulá, výborná.

Celkové zhodnocení
Je to pozdní švestka. Zraje podle typu a stanoviště ve 2. a 3. dekádě září. Plodnost je velká až velmi velká. Květy i stromy jsou proti mrazu dosti odolné. Vhodné jsou teplé oblasti, v chladných plody často nedozrají. Odolnost vůči šarce je malá. V oblastech, kde je minimální výskyt šarky švestek, by neměla chybět v žádné výsadbě.

Fotografie